Home
Log in
Sign up
By using FineFriends, you agree to our cookie policy.

Nederlands/Dutch

Voorwaarden
Van kracht vanaf 25 mei 2018. Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Indien een vertaalde versie tegenstrijdig is met de Nederlands versie, is de Nederlandse versie bindend.

Begrippen
  • De website: Met de Website of Site wordt in dit document de FineFriends (fifr.nl, finefriends.nl, finefriends.social en finefriendsapp.com) website bedoeld in de ruimste zin van het woord.
  • Lid/Leden/Gebruiker/Gebruikers: FineFriends is een sociale netwerkwebsite en biedt (geregistreerde) gebruikers - hierna te noemen Leden of Gebruikers - toegang tot een scala aan sociale media functionaliteiten.
  • Profiel/Account: Na aanmelding zal FineFriends een leeg profiel aanmaken - hierna te noemen een Account of Profiel - dat alleen toegankelijk is voor het lid door in te loggen met de opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord.
  • De beheerder/moderators/FineFriends: Het dagelijks onderhoud van FineFriends wordt verricht door vrijwilligers die de taak van Beheerder of Moderator hebben. Beheerders hebben volledige toegang tot alle gegevens op FineFriends. Moderators zijn medewerkers met beperkte bevoegdheden die zich enkel bezighouden met het rapporteren van ongeschikte inhoud en het beheren van de inhoud van Spaces en profielen. In sommige context wordt met 'FineFriends' alle medewerkers bedoeld.
  • Uitingen/content: door u geplaatste gegevens zoals teksten, afbeeldingen en andere door u geïnitieerde zaken in de ruimste zin van het woord

Welkom op FineFriends! Wanneer je FineFriends gebruikt of opent, verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden die regelmatig kunnen worden bijgewerkt. Als de voorwaarden worden bijgewerkt ga je automatisch overeen met de wijzigingen.

1. Wijzigingen

a. FineFriends behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom, indien je van FineFriends gebruik maakt, regelmatig deze pagina. Je gaat automatisch akkoord met wijzigingen in de voorwaarden.

b. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden vragen we je om FineFriends niet te gebruiken.

2. Privacy
Privacy is voor FineFriends erg belangrijk. Er is dan ook een speciaal privacy onderdeel opgesteld dat belangrijke informatie bevat over hoe je FineFriends kunt gebruiken om dingen te delen met anderen en hoe er met je informatie word omgegaan.

3. Inhoud en informatie delen

Jij bent zelf verantwoordelijk voor alle inhoud en informatie die je op FineFriends plaatst en jij bent hier ook de eigenaar van. Inhoud die je plaatst op je profiel is mogelijk openbaar, dit hangt af van de instellingen van je account en wat je precies deelt. Inhoud die je plaatst in een Space, wordt alleen gedeeld met gebruikers die lid zijn van de Space, tenzij de Space openbaar is ingesteld. Verder gelden de volgende bepalingen:

a. Wanneer je inhoud of informatie deelt met de privacy instelling openbaar, betekent dit dat je iedereen, inclusief mensen die geen lid zijn, toestemming geeft om die informatie te bekijken en gebruiken en te koppelen aan jou door middel van bijvoorbeeld (gebruikers)naam en profielfoto.

b. Wanneer je inhoud verwijderd, wordt dit op manier gedaan die je kunt vergelijken met het legen van de prullenbak op je computer. Verwijderde inhoud blijft mogelijk een tijd aanwezig in back-ups, maar is niet toegankelijk voor andere gebruikers.

c. We stellen het altijd op prijs als je feedback of andere suggesties hebt over FineFriends, maar je moet begrijpen dat we deze kunnen gebruiken zonder enige verplichting om je hiervoor te belonen.

d. Hoewel we dat niet verplicht zijn, kunnen we je content op elk moment en om welke reden dan ook raadplegen, bekijken, screenen, veranderen en verwijderen. Jij blijft echter volledig zelf verantwoordelijk voor alle inhoud die je creëert, uploadt, plaatst, verstuurt of opslaat.

4. Veiligheid, inhoud & content

Het is natuurlijk de bedoeling om FineFriends veilig te houden, maar dit kan helaas niet altijd gegarandeerd worden. Jouw hulp is hier ook voor nodig, en je moet je daarom houden aan de volgende regels:

a. Je plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam) op FineFriends.

b. Je verzamelt geen inhoud van gebruikers en gebruikt FineFriends niet via geautomatiseerde middelen (zoals robots, harvesting bots, scrapers, spiders of welk ander soort dan ook) zonder onze voorafgaande toestemming.

c. Je uploadt/deelt geen virussen of andere schadelijke code/bestanden.

d. Je houdt je op FineFriends niet bezig met illegale activiteiten.

e. Je vraagt mensen niet om hun inlog gegevens en logt niet in op het account van een ander persoon.

f. Je zult geen gebruikers pesten, intimideren, lastigvallen of iets dergelijks.

g. Je plaatst geen inhoud of links en referenties naar inhoud die haatdragend, bedreigend, erotisch of pornografisch is, aanzet tot geweld, naaktbeelden, nodeloos geweld bevat of iets dergelijks.

h. Je gebruikt FineFriends niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige, discriminerende activiteiten.

i. Het plaatsen van racistische of politiek-incorrecte content is verboden, als ook iedere content die in welke hoedanigheid dan ook in strijd is met de Nederlandse en lokale wetgeving.

j. Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van FineFriends verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval of verstoring van paginaweergave of andere FineFriends-functies.

k. Je faciliteert of simuleert geen schending van deze voorwaarden.

l. FineFriends doet haar uiterste best om uw gegevens te beschermen. Zo verlopen alle verbindingen tussen de browser en de website over een beveiligde HTTPS verbinding. Hier kunnen echter geen rechten aan worden verleend. Door het gebruik van FineFriends gaat u akkoord met het gegeven, dat het gebruik van onlinediensten nimmer als 100% veilig beschouwd kan worden en dat FineFriends niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onder meer inbraak of iedere andere reden van onbedoelde verspreiding in de ruimste zin van het woord.

m. Alle informatie die aan FineFriends verstrekt wordt, wordt opgeslagen in de database en zullen naar het beste vermogen vertrouwelijk behandeld worden. FineFriends is op geen enkele manier aansprakelijk bij bijvoorbeeld een hack, data-lek of welke andere soort van ongeautoriseerde toegang tot deze database dan ook.

n. FineFriends is een Nederlandse website. De voertaal is Nederlands. Het is mogelijk dat, ongeacht de taalkeuze, bepaalde gedeeltes van de website in een andere taal te zien zijn. De website biedt de mogelijkheid om menu's en andere pagina-elementen in enkele andere talen te vertalen, maar aan deze "userinterface taalkeuze" kunnen geen rechten worden ontleend.

o. Vertalingen van FineFriends kunnen gemaakt worden door iedereen. Ondanks een zo uitgebreid mogelijke controle, is het mogelijk dat incorrecte of schokkende vertalingen zichtbaar worden.

p. Leden met voldoende reputatie punten kunnen ongepaste inhoud rapporteren. Bij elk bericht is een knop "Meld" zichtbaar. Hiermee wordt een bericht naar FineFriends verzonden om zodoende de ongepaste inhoud kenbaar te maken. Meldingen zullen aan de hand van deze regels en voorwaarden worden beoordeeld. Aan het rapporteren van ongepaste inhoud en de beoordeling hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

q. Berichten met mogelijk gevoelige, verontrustende, beledigende of dergelijke inhoud, dienen gemarkeerd te worden als mogelijk gevoelig.

r. Het is niet toegestaan om ontvangen persoonlijke berichten of andere niet-openbare berichten te delen zonder toestemming van de afzender.

s. FineFriends heeft het recht voor om - zonder aankondiging of discussie - aanstootgevend materiaal te verwijderen. Dit is van toepassing op alle mogelijke uitingen, zoals o.a. ook video's, links en zelfs complete accounts.

5. Registratie, accounts en beveiliging
Hier volgen enkele regels waaraan je je moet houden met betrekking tot registratie en beveiliging van je account:

a. Je verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op FineFriends en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders.

b. Het imiteren van, zich voordoen als of aannemen van de identiteit van een ander lid is niet toegestaan.

c. Als je je voordoet als iemand anders, bijvoorbeeld een bekend persoon, dien je duidelijk aan te geven dat het een imitatie betreft. Indien er verwarring ontstaat of kan ontstaan, kan een account opgeschort worden.

d. Je maakt niet meer dan één (1) persoonlijk account.

e. Bij de registratie moet een unieke gebruikersnaam gekozen worden. Deze is achteraf niet meer te veranderen en moet in lijn zijn met deze voorwaarden.

f. Bij de registratie moet een schermnaam gekozen worden. Deze is achteraf te veranderen en moet in lijn zijn met deze voorwaarden.

g. De profielfoto en omslagfoto zijn te veranderen en moeten in lijn zijn met deze voorwaarden.

h. Als je account wordt geblokkeerd, is het niet toegestaan om een ander account aan te maken.

i. Je gebruikt je persoonlijke tijdlijn niet voor commercieel gewin en je maakt geen Spaces voor dergelijke doeleinden.

j. Je mag FineFriends niet gebruiken als je jonger bent dan 18 jaar, tenzij je toestemming hebt gekregen van (een van je) ouders of voogd. Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je FineFriends niet gebruiken, ook niet met toestemming.

k. Je houdt je contactgegevens correct en actueel.

l. Je deelt je wachtwoord niet met anderen, verleent niemand toegang tot je account en doet niks wat de beveiliging van je account en/of FineFriends kan schaden.

m. Je zult het account, de gebruikersnaam of het wachtwoord van een andere gebruiker niet gebruiken of proberen te gebruiken zonder zijn/haar toestemming en je vraagt geen inloggegevens aan een andere gebruiker.

n. Je draagt je account niet over aan iemand anders.

o. Er zijn een aantal gebruikers- en schermnamen die gereserveerd zijn. Het is niet toegestaan om een account te maken met als gebruikersnaam/schermnaam/profiel/omslagfoto FineFriends, beheerder, beheer, of iedere andere naam/foto die enige verwarring kan veroorzaken met FineFriends, haar medewerkers en alles wat onder FineFriends verstaan wordt, ongeacht de exacte schrijfwijze, punctuatie of spatiëring.

p. FineFriends houdt zich het recht voor om profielen aan te passen of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de gebruikers-, schermnaam of profiel- of omslagfoto aanstootgevend is.

q. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een eventuele back-up van zijn/haar gegevens. FineFriends is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies van gegevens.

r. De gebruiker kan bij de veiligheidsinstellingen aanpassen wat specifieke groepen mensen kunnen doen en/of bekijken op zijn/haar account, de gebruiker gaat er mee akkoord dat niet alle instellingen te veranderen zijn en dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor deze instellingen.

s. Je zult niet proberen toegang te verkrijgen tot onderdelen of voorzieningen waarvoor je niet bent gemachtigd.

t. Je zult onze diensten, systemen of netwerken niet onderzoeken, scannen of testen op zwakke plekken zonder toestemming.

6. De rechten van anderen beschermen
FineFriends respecteert de rechten van anderen en gaat ervan uit dat jij dit ook doet.

a. Je plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op FineFriends waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, waarmee je de voorwaarden overtreedt of waarmee de wet op welke manier dan ook wordt overtreden.

b. FineFriends houdt zich het recht voor om zonder aankondiging, waarschuwing of discussie uw account op te schorten of te verwijderen.

c. Als je informatie verzamelt van gebruikers moet je: hun toestemming krijgen, duidelijk maken dat jij (en niet FineFriends) degene bent die de informatie verzamelt en een privacy beleid publiceren waarin wordt uitgelegd welke informatie je verzameld en hoe je deze gebruikt.

d. Je plaatst geen Identiteitsdocumenten, gevoelige financiële of dergelijke informatie van jezelf en anderen op FineFriends.

7. Sociaal gedrag

FineFriends is een sociaal netwerk. Een basis functionaliteit van de site is het "Bevrienden" van andere gebruikers van het netwerk. Gebruikers van FineFriends bepalen zelf, door de privacy-instelling "Afgeschermd profiel" wie het profiel kunnen zien. Van de gebruikers van FineFriends wordt een sociale houding tegenover andere gebruikers verwacht die een positieve bijdrage vormt voor de site. Hieraan worden de volgende minimale eisen gesteld.

a. Vrienden komen en gaan. Vrienden zijn is geheel vrijblijvend en hieraan kunnen door de gebruikers geen rechten worden ontleend.

b. Het is niet toegestaan om mensen te verplichten - in de ruimste zin van het woord - om vrienden te worden.

c. U gaat er mee akkoord dat gebruikers het recht hebben om een vriendschap verzoek te weigeren of te negeren.

d. Er is, ongeacht uw privacy instellingen, altijd een aantal gegevens van je account zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan (gebruikers)naam en profiel- en omslagfoto.

8. Beëindigen van account

a. Als een lid op eigen initiatief zijn account op FineFriends wil verwijderen, dient het verwijderen van het account door het lid zelf te gebeuren via de instellingen.

b. Bij het opzeggen van een account wordt het profiel en alle gegevens die daaraan verbonden zijn, zoals posts, afbeeldingen, likes en reacties, verwijderd.

c. Accounts kunnen na verwijdering op geen enkele manier worden hersteld.

d. Accounts die door FineFriends zijn opgeschort kunnen, gedurende een beperkte periode, door FineFriends worden hersteld op verzoek van het lid of op initiatief van FineFriends zelf, indien aan de regels en voorwaarden is voldaan. Hier wordt geen enkele garantie op gegeven.

e. Opgeheven accounts, inclusief alle gegevens die hieraan verbonden zijn, worden direct en definitief verwijderd van onze server.

f. Zie punt drie (3) voor meer informatie over hoe verwijderde gegevens behandeld worden.

9. Mobiele en andere apparaten

a. We bieden onze services gratis aan, maar houd er rekening mee dat de normale tarieven van je telecomaanbieder (zoals voor sms en datakosten) gewoon van toepassing zijn.

10. Rechten

a. FineFriends claimt geen rechten van derden m.b.t. geplaatste uitingen of materialen.

b. Wanneer je inhoud plaatst, blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die jou toebehoren van jou.

c. Inhoud en informatie die je op FineFriends plaatst kan door ons verwijderd worden, zonder enige waarschuwing of discussie. Als inhoud van FineFriends wordt verwijderd, is deze niet meer te herstellen, op geen enkele manier. Je verleent ons echter wel een wereldwijde, royaltyvrije en overdraagbare licentie om die inhoud te hosten, op te slaan, te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren en te verspreiden.

d. FineFriends heeft het recht om uw content en/of profiel (gedeeltelijk) te gebruiken in bijvoorbeeld promotiemateriaal.

e. Je maakt geen gebruik van FineFriends auteursrechten of handelsmerken (waaronder FineFriends, het FineFriends-logo en het FF-logo) of soortgelijke verwarrende merken, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens de richtlijnen of je schriftelijke toestemming hebt.

f. FineFriends is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor geplaatste content in de ruimste zin van het woord.

g. De gebruiker draagt de volle verantwoording voor geplaatst (beeld-) materiaal en andere content.

h. Rechten zoals beeldrecht en copyrights blijven eigendom van de rechtmatige eigenaar.

i. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar (beeld-) materiaal en andere content te plaatsen.

j. Je uitingen en (beeld-) materiaal kunnen door leden binnen en buiten het FineFriends netwerk worden gedeeld. Je verleent aan FineFriends en haar gebruikers toestemming om je uitingen en (beeld-) materiaal binnen en buiten het FineFriends netwerk te delen, met inachtneming van het volgende punt.

k. Indien je uitingen en (beeld-) materiaal niet gedeeld mogen worden door anderen, dien je deze uitingen niet te plaatsen. Als je deze content toch wilt plaatsten, dien je duidelijk in de uiting aan te geven - bijvoorbeeld door het plaatsen van een boodschap of watermerk op het beeldmateriaal, of in de vorm van een duidelijke tekst-boodschap in de uiting - dat je verdere verspreiding en delen niet toestaat. FineFriends is op geen enkele manier aansprakelijk als je content dan alsnog verder verspreid wordt.

l. Het is niet toegestaan enig onderdeel van de diensten te kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of in lease te geven, of de software te onderwerpen aan reverse-engineering of te proberen de broncode van de software te achterhalen.

11. Cookies
FineFriends maakt gebruik van Cookies om het gebruik van onze diensten mogelijk te maken.
Voor meer informatie over het gebruik van cookies kun je terecht bij het cookie beleid.

12. Aansprakelijkheid

a. FineFriends is op geen enkele manier aansprakelijk voor de activiteit, geplaatste content en alle andere gegevens van gebruikers in de breedste zin van het woord.

b. FineFriends en/of andere directbetrokkenen is/zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor welke schade dan ook, zowel direct als indirect, door het gebruik van de website of alles wat daar mee te maken heeft. FineFriends doet haar uiterste best om je gegevens veilig te houden en te voorkomen dat je, op wat voor manier dan ook, enige vorm van schade oploopt, maar kan daar geen enkele garantie op geven in de breedste zin van het woord.

c. Ondanks de constante zorg en aandacht die FineFriends besteedt aan de samenstelling en functionaliteit van de site, kan FineFriends niet uitsluiten dat de site onvolledige en/of onjuiste informatie bevat en/of (tijdelijk) niet (goed) werkt.

d. De gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor diens gebruik van FineFriends, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de informatie/bijdragen die door de gebruiker wordt verstrekt.

e. FineFriends is niet aansprakelijk bij een verkeerde werking van de site waardoor bijvoorbeeld instellingen niet veranderd kunnen worden/genegeerd worden in de breedste zin van het woord.

13. Wijziging en beëindiging van diensten

a. Soms verwijderen we functies, producten of functionaliteiten of voegen we deze toe. Verder kunnen we onze diensten ook geheel opschorten of beëindigen. We kunnen dit op elk moment doen, en het mogelijk dat we je daarvan niet vooraf op de hoogte stellen.

b. FineFriends kan deze overeenkomst met jou op elk moment beëindigen, om welke reden dan ook, en zonder je hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Dit betekent ook dat we de levering van onze Diensten aan jou kunnen stopzetten - of nieuwe of aanvullende beperkingen kunnen vaststellen voor het gebruik ervan. Verder behouden we het recht je account te deactiveren bij langdurige inactiviteit.

14. Akkoordverklaring
Door het gebruik van FineFriends ga je akkoord met alle gestelde regels en voorwaarden in dit document en alle toekomstige wijzigingen - Ook zonder een account/zonder ingelogd te zijn. Indien je niet akkoord bent met een of meerdere gestelde regels en voorwaarden in dit document - vragen we je om onmiddellijk het gebruik van FineFriends te staken. Je houdt je aan deze voorwaarden, en alle Nederlands en eventuele andere lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.

Terms of service